Tydlighet är viktigt här i livet. Det är viktigt och samtidigt svårt. För man skulle kunna tro att livet blir lättare av tydlighet, vilket är rätt på ett sätt. Men det blir också mer utmanande.

Tänk bara på hur många gånger i vardagen som du känner och tänker en sak – men uttrycket en annan. 
Varför gör vi så?
Jo, för att vi är rädda för hur andra ska uppfatta oss, att vi ska såra andra och så vidare. Detta är förstås ett helt förståeligt beteende eftersom vi är sociala djur. Att komma överens med stammen har evolutionärt varit livsviktigt – bokstavligen. Tappade våra förfäder bort stammen så var det i princip omöjligt att överleva. Speciellt om man ensam råkade stöta på en annan stam. 
Då var det kört direkt.

Denna mekanism finns kvar i oss än idag, vilket både är av godo och av ondo. För vad händer om den delen av ”stammen” som vi litar på faktiskt för oss fel. Oavsett om det gäller familjen, arbetsplatsen eller i samhället.
Gör vi inte vår röst hörda, utan tyst håller med, kan det bli hur tokigt som helst.

Därför är det viktigt att säga det du menar och mena det du säger. 

Tänk om man inom till exempel avfallsindustrin skulle vara rädd för att stöta sig med någon. Istället för att märka livsfarliga ämnen med korrekt symboletiketter skulle sätta någon mildare märkning på tunnorna. Det skulle bli hur tokigt och livsfarligt som helst.

Likadant ska man tänka i sin vardag.
Visst kan man vara taktfull och förmedla sitt budskap på ett attraktivt sätt – men tull syvende och sist är det viktigt att vara tydlig med vem man är och vad an tycker.

Börja i den mest grundläggande relationen – den med dig själv. Var ärlig och skriv ned allt du har att säga till dig själv, både bu och bä. Ditt liv kommer garanterat att förändras.