När man bygger eller renoverar hus så är det oftast slutresultatet man tänker på – all glädje och nytta man kommer ha av det nya huset, och då är det lätt att glömma att saker och ting faktiskt kan gå fel. Vad händer till exempel vid en brand? Det är extremt viktigt att en byggnad är ordentligt brandtätad, då detta kan vara avgörande för hur snabbt ett hus eventuellt blir övertänt, och huruvida elden sprider sig. 

 

 

Viktigt att skydda sig från brand

 

Om man bygger nytt så är det viktigt att brandtäta och om man renoverar huset genom att exempelvis göra en ny dörröppning i en vägg så kan det räcka med Brandgenomföringar för att slippa brandtäta på nytt. Att brandtäta en byggnad eller ett rum innebär inte att utrymmet inte kan fatta eld, utan tanken är snarare att den eller det ska kunna motstå brand och rök under en viss tid, och denna tidsram ska då vara tillräckligt för att antingen stoppa branden eller utrymma. Att brandtäta ett bygge eller ett renoveringsprojekt är ett måste, då det dels räddar liv, men även för att det minskar risken för stora materiella skador. Visst är det lätt att tänka att “det händer inte mig,” men de mest oväntade saker kan starta en brand. Ett elektriskt fel, en grill som har lämnats utan uppsyn, en dåligt släckt cigarett eller ett blixtnedslag är bara några exempel. Då kan det bli dyrt (både vad gäller material och människoliv) om brandtätningar och brandgenomföringar inte är ordentligt utförda.

 

Hur man brandtätar är också viktigt

 

Det handlar ju såklart också om hur man går tillväga när man brandtätar, och vilken typ av produkter man använder. Detta är ett område där det lönar sig att spendera lite extra på kvalitetsprodukter för brandgenomföring och säkrar, då det kan komma att rädda ens liv en dag.